Sectorplan Hoveniers en Groenvoorzieners van start

De sociale partners in de hoveniers- en groenvoorzieningssector hebben besloten om de maatregelen uit het sectorplan in januari/februari 2014 van start te laten gaan. Dit vooruitlopend op de beschikking van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De sociale partners zijn van mening dat de activiteiten voor bedrijven deze winter nodig zijn. Met het sectorplan is 3,5 miljoen euro gemoeid. Voor de helft daarvan wordt cofinanciering gevraagd.

Samen met de vakbonden zet VHG zich in om het sectorplan uit te voeren. De branchevereniging is van mening dat de crisis in de branche met concrete maatregelen in de winterperiode moet worden bestreden.

Procedure
Naar verwachting kan men zich vanaf medio januari 2014 aanmelden via de webportal. Er wordt naar gestreefd om de vergoedingen binnen twee maanden uit te betalen.