Soepele regels voor braakliggende terreinen

De ministerraad heeft ingestemd met de tiende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Hierbij mogen gemeenten voor duurzame innovatieve projecten afwijken van wet- en regelgeving.

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu: „Het is fantastisch om te zien dat vele gemeenten, bewoners en bedrijven al werken in de geest van de Omgevingswet. Er wordt steeds meer gezocht naar innovatieve en duurzame samenwerkingen op lokaal niveau.”

In deze tranche wordt geëxperimenteerd met bestemmingsplannen met een bredere reikwijdte. In Amstelveen wordt tuinbouwgebied De Scheg op een organische manier omgevormd tot een woonwijk waar plek is voor 800 woningen.

In de gemeente Enschede wordt met een flexibele houding van de gemeente en samenwerking met partners het braakliggende Binnensingelgebied getransformeerd tot een gebied met horecagelegenheden, woonhuizen, meer groen, cultuur en winkels.

Besluit
Het besluit wordt naar de Tweede Kamer gestuurd voor reactie. Daarna volgt advisering door de Raad van State. Het besluit is een uitwerking van de Crisis- en herstelwet die dateert van maart 2010.