Soortbeschrijvingen straatbomen weer online beschikbaar

Het gebruikswaardeonderzoek van straatbomen heeft een schat aan informatie opgeleverd over de bruikbaarheid van 75 oude en nieuwe boomsoorten als straatboom. Deze informatie is door Wageningen UR opnieuw online beschikbaar gemaakt via www.straatbomen.nl.

Door technische problemen is de bomenmodule enige tijd niet meer online beschikbaar geweest. Besloten werd daarom de ontwikkeling van een nieuwe ‘straatbomen-module’ op te nemen in een nieuw gebruikswaardeonderzoekproject.

Soortbeschrijvingen
Gebruikers zoals groenbeheerders en boomkwekers vroegen echter regelmatig naar de soortbeschrijvingen. Wageningen UR heeft daarom besloten om vooruitlopend op het nieuwe onderzoek de bestaande soortbeschrijvingen weer zichtbaar te maken.