Stadsbomenvademecum vernieuwd

IPC Groene Ruimte brengt een vernieuwd Stadsbomenvademecum 3C uit. Dit deel van het vademecum, dat gaat over ziekten en plagen, is uitgebreid en geactualiseerd.

Sinds het verschijnen van de eerste druk van dit standaardwerk hebben de ontwikkelingen op het gebied van ziekten en aantastingen bij stadsbomen niet stilgestaan. Een aantal ziekten komt nu veel meer voor (bijvoorbeeld massaria en essentaksterfte) en enkele insectenaantastingen dreigen onze kant op te komen (bijvoorbeeld essenprachtkever, Aziatische boktor en Oost-Aziatische boktor).

In de nieuwe, tweede druk van Stadsbomen Vademecum 3C worden ook deze nieuwkomers nu uitgebreid beschreven. Alle overige teksten zijn waar nodig geactualiseerd.

Verder is in deze nieuwe druk het aantal houtrotschimmels fors uitgebreid. Mycoloog Gerrit Jan Keizer heeft de bestaande teksten van houtrotschimmels aangevuld en verbeterd en daarnaast beschrijvingen gemaakt voor houtrotschimmels die in de eerste druk nog niet voorkwamen. Daarnaast zijn er in deze tweede druk vele nieuwe, verduidelijkende foto’s opgenomen.