Stadsgerichte landbouw creëert meerwaarde

Stadsgerichte landbouw kan breder worden ingezet dan alleen voor voedselvoorziening, bijvoorbeeld voor educatiedoeleinden of om meerwaarde te creëren. Dat is een van de bevindingen van Green Deal Stadsgerichte Landbouw.

Onlangs presenteerden de leden hun rapportage ‘Stadsboeren in Nederland’. Het rapport laat de economische en financiële situatie zien van stadsboeren in Nederland.

Aan bod komen ook ruimtelijke kwaliteit en ecologische kansen. Bovendien plaatst het rapport de stadsgerichte landbouw in een breder maatschappelijk perspectief.

Bewustwording
Evert Kolpa is architect en ondertekenaar van de Green Deal namens Van Bergen Kolpa Architecten. „Er moet weer een relatie komen tussen de mens en het voedsel dat hij of zij eet. Dat is een kwestie van bewustwording, maar ook een ruimtelijke opgave.”

Het rapport brengt verschillende voorbeeldprojecten in beeld. Ook minder conventionele oplossingen komen aan bod in het rapport zoals Daktuin Zuidpark in Amsterdam. De daktuin heeft het imago van het pand een boost gegeven waardoor het nu helemaal verhuurd is.

Om tot een volwaardig businessmodel te komen, is het van belang om functies te combineren, bijvoorbeeld combinaties van land/tuinbouw en zorg en recreatie.