Stadslandbouw, Stadstuinbouw en Stadsmoestuinen

„De vraag om voedsel-van-dichtbij heeft de laatste jaren geleid tot een beduidende toename van moestuinen (ook op balkon), volkstuinen, buurt- of gemeenschapstuinen en – meer recent – beginnende tuinbouwprojectjes in en om onze stad. Om een of andere reden is deze ontwikkeling terechtgekomen onder de noemer ’Stadslandbouw’.

Zo maakte de gemeente kortgeleden gewag van zo’n 130 stadslandbouwprojecten, terwijl het in werkelijkheid maar om twee of drie gaat. De rest is bijna allemaal te scharen onder Stadsmoestuinen. Als Stadslandbouw en Stadstuinbouw in de nabije toekomst essentiële bijdragen in onze voedselvoorziening gaan worden, dan is het goed te weten waar je het over hebt. Hier een poging de begrippen te verduidelijken:

Stadslandbouw: Landbouw om de stad voor de stad. Welke producten uit deze landbouwmoeten komen, is sterk afhankelijk van wat de bodem toestaat aan de ene kant, en onze voedingspatronen en eetgewoonten aan de ander kant. Waarschijnlijk moet ons dieet de nodige aanpassingen ondergaan.

Stadstuinbouw: Tuinbouw in en om de stad voor de stad. We zullen allerlei gebieden in de stad moeten vinden waar dit mogelijk gemaakt kan worden. Onze kijk op openbaar groen, recreatie, natuur en andere vormen van grondgebruik zullen we drastisch moeten aanpakken, maar al met al kan dat een enorme verbetering betekenen. De producten zullen bestaan uit een grote diversiteit aan één- en meerjarige groenten, kruiden, fruit en noten.

Stadsmoestuinen: Dat zijn alle moestuinen, volkstuinen, balkons, buurt- en gemeenschapstuinen die op voedselproductie gericht zijn. Dat kan voor eigen gebruik zijn, maar ook voor verdere verspreiding onder medeburgers. Stadsmoestuinen bevinden zich op particuliere grond, gemeenschapsgrond of zijn in het bezit van projectontwikkelaars, woningcoöperaties en dergelijke.

Laten we ervoor zorgen dat we zelf ’Stadsmoestuinen’ en ’Stadstuinbouw’ op de kaart krijgen. Met onze individuele en gemeenschappelijke inspanningen, met of zonder steun van de gemeente. En laten we kijken of we ook ’Stadslandbouw’ de nodige impulsen kunnen geven.”

Menno Swaak
Permacultuurcentrum Den Haag