Start controles op bacterievuur

Begin juli starten de inspecteurs van Naktuinbouw met de controle op bacterievuur. De controles vinden hoofdzakelijk plaats in het openbaar groen.

In de zogeheten bufferzones worden de komende periode waardplanten gecontroleerd op de aanwezigheid van bacterievuur. Inspecteurs van Naktuinbouw voeren deze controles uit in opdracht van de Raad van de Boomkwekerij.

In buitengebieden kan het ook zijn dat de controleurs op het erf van boeren en tuinders komen om waardplanten te controleren. Een inspecteur zal zich dan melden of een bericht achterlaten als er niemand aanwezig is.

Als er op het erf bacterievuur wordt geconstateerd, zal de inspecteur van Naktuinbouw de eigenaar verzoeken de boom of plant te vernietigen. De ziekte komt vooral voor in wilde meidoorn, maar ook in appel- of perenbomen kan de bacterie zich nestelen.