Start Floriadepaviljoen in Almere

De gemeente Almere gaat een gebouw aankopen op de Floriadelocatie. Het gebouw zal worden getransformeerd naar het Floriadepaviljoen.

Donderdag 6 november ondertekenden wethouder Mark Pol van de gemeente Almere, Cees van Vliet namens Stichting Vrienden van de Floriade en Jan Nico Appelman namens de provincie Flevoland de intentieovereenkomst over de gezamenlijke inzet en exploitatie van het Floriadepaviljoen en de Innovatiewerkplaats. Dit markeert de eerste concrete stap van de Floriade.

Het Floriadepaviljoen zal als informatiecentrum voor bewoners fungeren en wordt de thuisbasis van de Floriade-onderneming. Bovendien wordt het Floriadepaviljoen de ontmoetingsplaats voor het bedrijfsleven om kennis uit te wisselen, samen te werken en innovaties te tonen rondom de thema’s van de Floriade.

Innovatiewerkplaats
Tevens starten provincie Flevoland en gemeente Almere een locatieverkenning voor een innovatiewerkplaats en de mogelijkheden om deze organisch uit te bouwen in de periode 2015-2022. De provincie wil deze werkplaats realiseren op een kavel nabij het centrale Floriadepaviljoen.

Henk Mulder, de Almeerse wethouder die verantwoordelijk is voor de Floriade, is blij met deze eerste concrete stappen. „Een van de adviezen van Veerman was: creëer een Floriadehuis. Ik ben blij dat we een aantal maanden later daarvoor de locatie hebben. Dat is een bijzonder moment. De eerste fysieke stappen richting de Floriade zijn gezet.”