Stedennetwerk Stadslandbouw start ‘Leerlab’ in 2015

Het Stedennetwerk Stadslandbouw start vanaf maart 2015 vijf themabijeenkomsten voor ambtelijke professionals onder de naam Leerlab Gemeenten & Stadslandbouw. Hierin krijgt de gemeentelijk ambtenaar handvatten aangereikt om in beleid en praktijk effectief te kunnen omgaan met de dynamiek van de stadslandbouw.

Stadslandbouw is met een opmars bezig en legt verbindingen met onder meer zorg, burgerparticipatie en biodiversiteit. Het relatief nieuwe fenomeen stelt gemeenteambtenaren voor uitdagingen op het gebied van verankering van voedsel in de stedelijke leefomgeving, regie en kennis.

Het stedennetwerk Stadslandbouw bracht de afgelopen jaren de gemeentelijke professionals bijeen omdat zij een cruciale rol spelen in de ontwikkeling van de stadslandbouw. Dit krijgt in 2015 een vervolg in kennis- en praktijkbijeenkomsten, de zogeheten ‘leerlabs’.

Verdieping
In het praktijklab staat verdieping van kennis en het uitwisselen van ervaringen centraal aan de hand van een lokale of regionale praktijkcase. Excursies maken onderdeel uit van deze praktijklab. In het kennislab worden een of twee innovatieve, inhoudelijke thema’s uitgediept met inzet van landelijke topexperts, zoals de teelt in gebouwen of ondernemerschap op basis van waardecreatie. Daar waar het kennislab en praktijklab gaan over kennis en onderlinge interactie, richt het proceslab zich specifiek op persoonlijke effectiviteit. Deze intervisie & ontwikkelgroep komt in totaal twee dagdelen bij elkaar.

Aanvullend op het Leerlab wil het stedennetwerk in 2016 een brede, landelijke netwerkbijeenkomst organiseren. Jan Eelco Jansma van Wageningen UR en Petra van de Kop van het Netwerk Platteland en KOP Coaching & Ontwikkeling) coördineren, organiseren en begeleiden de Leerlab Gemeenten&Stadslandbouw.