Sterfte zomereiken heeft meerdere oorzaken

  De sterfte onder oudere zomereiken in 2012 en 2013 heeft waarschijnlijk meerdere oorzaken. Dat blijkt uit een onderzoek door Alterra Wageningen UR.

  In 2012 en 2013 kwamen veel meldingen over sterfte van oudere zomereiken in bossen en parken. In sommige opstanden is meer dan de helft van de eiken doodgegaan.

  In 2009 en 2010 is er landelijk zeer veel kaalvraat door rupsen van insecten opgetreden, vooral van de kleine wintervlinder. Die jaren worden ook gekenmerkt door een afwisseling van extreme droogte en extreme neerslaghoeveelheden.

  Aantasting van het blad door meeldauw kan daar hebben bijgedragen aan verdere verzwakking van de zomereiken.

  Aanbevelingen
  Omdat het niet om een enkele oorzaak gaat, is er ook geen enkelvoudige remedie. Aanbevolen wordt om in het onderhoud de waterhuishouding op orde te houden dan wel te herstellen. Ook wordt aangeraden om bij aanplant zomereiken te mengen met andere soorten.

  Bron: Tuin en Landschap