Stevige groei in aantal KLIC-meldingen

Het aantal KLIC-meldingen blijft groeien. In 2013 was er een groei van 19.000 extra meldingen naar een totaal van 503.000 meldingen.

De Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten, ook wel WION of grondroerdersregeling genoemd, is op 1 juli 2008 in werking getreden. Sinds 1 oktober 2008 is het verplicht om bij elke ’mechanische grondroering’ een graafmelding bij het Kadaster te doen.

Iedereen die machinale graafwerkzaamheden gaat of laat verrichten, is wettelijk verplicht een Graafmelding of KLIC-melding te doen. Doel van de wet is gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen te voorkomen.

Graafwerkzaamheden kunnen op zijn vroegst twintig en uiterlijk twee werkdagen voor aanvang worden gemeld bij het Kadaster. Dit voert in opdracht van de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (I&M) de WION uit en faciliteert de informatieverstrekking over de ligging van kabels en leidingen.