Stichting Operatie Steenbreek opgericht

  In Den Haag is 28 april de stichting Operatie Steenbreek opgericht. Voornaamste doel is mensen ervan bewust te maken wat de gevolgen zijn van het ‘verstenen’ van tuinen.

  In het bestuur van de stichting zitten vertegenwoordigers van de gemeente Groningen, Entente Florale en het Haags Milieucentrum. In een betrokken werkgroep zijn tal van organisaties uit het onderzoek, onderwijs, tuincentra en milieuorganisaties vertegenwoordigd.

  Het idee is om de stichting in 2022 weer op te heffen en in dat jaar op de Floriade te laten zien wat is bereikt.

  De doelstellingen van de stichting zijn:

  > Bevorderen van het besef van de maatschappelijke problemen die gepaard gaan met de verstening van particuliere tuinen en bedrijfstuinen.
  > Toegankelijk maken van kennis en informatie over het belang van groene particuliere tuinen en bedrijfstuinen.
  > Bevorderen van onderzoek ten behoeve van de doelstelling.
  > Aankweken van belangstelling en gevoelswaarde voor het groen in de particuliere en bedrijfsomgeving.