Stigas geeft training preventiemedewerker

Op 1 juli verandert de Arbowet. Er komt meer aandacht voor preventie binnen bedrijven. De preventieadviseur speelt hierbij een belangrijke rol.

De training preventiemedewerker van Stigas zorgt dat deze weet wat hem of haar te doen staat. Ook voor medewerkers die binnenkort beginnen als preventiemedewerker is deze training geschikt.

De Arbowet bepaalt dat elk bedrijf één of meerdere medewerkers benoemt tot preventiemedewerker. Deze werkt mee aan de risico-inventarisatie en –evaluatie en geeft voorlichting en advies aan medewerkers en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Opzet

In de training wordt aandacht besteed aan:

-de taak en de rol van de preventiemedewerker;

-zijn positie in het bedrijf;

-deskundigen waar hij een beroep op kan doen: preventieadviseur, bedrijfsarts, re-integratieadviseur, veiligheidskundige;

-hoe overtuig je anderen van het belang van veilig en gezond werken, hoe krijg je ze mee;

-Arbowetgeving en spelers in het arboveld, zoals de Inspectie SZW;

-de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE);

-risico’s in de agrarische (deel)sector: (machine)veiligheid, arbeidshygiëne, werkhoudingen, geluid, trillingen, psychische belasting, kinderen, jongeren en bedrijfshulpverlening.

De training kan op het bedrijf voor één of meerdere medewerkers worden verzorgd. De training wordt ook gegeven aan groepen zoals studieclubs. Het minimum aantal deelnemers is 1 en het maximaal aantal deelnemers is 15 per groep.

Aanmelden

Aanmelden kan via de website van Stigas. De kosten zijn €850 per groep voor bedrijven die zijn aangesloten bij Colland, €1.350 per groep voor bedrijven die niet bij Colland zijn aangesloten.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties