Stimuleringsregeling hemelwater Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas heeft een stimuleringsregeling hemelwater in het leven geroepen. De regeling moet bevorderen dat bewoners anders omgaan met hemelwater in de bebouwde omgeving.

Speerpunten van de regeling zijn groene daken, innovatie en educatie. De regeling is onderdeel van een breder scala aan activiteiten waarmee het waterschap wil bevorderen dat bewoners anders omgaan met water in stad en dorp.

Het betreft met name kleinere projecten waarbij bewoners of ondernemers betrokken zijn.

Tot eind dit jaar is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een bijdrage uit de stimuleringsregeling. De voorwaarden van de regeling zijn te vinden op de website van Aa en Maas.