Stop met onderscheid maken tussen nuttige en schadelijke natuur

„Het lijkt wel of het in de genen van mensen zit om dieren en planten voortdurend op hun nut en noodzaak te beoordelen. We maken onderscheid tussen ‘nuttige’ en ‘schadelijke’ natuur, tussen dieren en ongedierte, tussen planten en onkruid.

Persoonlijk ben ik juist blij dat er weer mieren in mijn omgebouwde tuin lopen. Ik heb pas de grindtegels vervangen door een wildverband van oude, gebruikte stenen en keien. Dat verstoorde de leefgemeenschap van een paar soorten mieren, maar ik zag ze alweer druk bezig. Ik ben daar, lijkt het wel, uniek in. Kijk maar eens naar alle ‘huismiddeltjes’ die overal te koop zijn om mieren te bestrijden. En al die middeltjes om gras tussen de tegels weg te krijgen, om het mos te verwijderen, om onkruid te verdelgen, ‘lastige’ insecten zoals wespen en pissebedden te doden.

Mensen klagen dat de rupsen de planten in de tuin opeten. Maar als je rupsen bestrijdt, bestrijd je ook vlinders. Mensen klagen dat er zoveel muggen bij het water zitten. Maar in een sloot worden deze juist gegeten door andere dieren zoals kikkers, salamanders en libellen. Door middelen als neonicotinoïden te gebruiken, richten we enorme schade aan onder deze soorten. Door roofinsecten te bestrijden, creëren we juist meer ‘lastige’ insecten zoals muggen en vliegen. Glyfosaat spoelt uit naar het grondwater en blijft daar lang zitten. Toch zijn er nog veel mensen die denken dat het allemaal geen kwaad kan. Gelukkig is er steeds meer bewustwording en informatie over schadelijke bestrijdingsmiddelen.

Alles in de natuur hangt met elkaar samen. De soorten die wij onkruid noemen, zijn vaak juist pioniersoorten in een veranderend ecosysteem. Zo zie je in de stad op braakliggende terreinen bomen door het beton groeien en planten tussen de tegels. Je kunt mensen nooit 100% overtuigen, maar ze wel wat meer laten nadenken. Als mensen het verhaal achter een plant kennen, als je vertelt dat van brandnetels textiel wordt gemaakt, dat het voedsel is voor rupsen, geneeskrachtig werkt en luizen bestrijdt, krijgen ze er meer waardering voor. Door op een andere manier naar de natuur te leren kijken, krijgen mensen meer eerbied voor alles wat leeft. Dan wordt zelfs een mug of een raar torretje, of gras tussen de tegels, opeens heel bijzonder.”

Door: Martin Stevens Fotograaf, beeldresearch en mede-eigenaar bij Wolverlei Tekst

Reacties:

Helemaal mee eens!

Door: Marilies Jacobs Tuinontwerp & Beplantingsadvies

Helemaal mee eens
De vooroordelen zitten in de genen van de westerse mens met name.
Begin in het onderwijs biologie net zo belangrijk te vinden als rekenen en taal.
Toon respect voor al wat leeft en groeit, anders heb je ook geen respect voor jezelf.

Door: Wim Haak

Ik ben het met je eens, het enigste wat je kunt zeggen is gewenst of niet gewenst op die plaats. Overhangende bereklauw langs een fietspad is niet gewenst, maar in de natuur en misschien bij jouw in de tuin zijn het prachtige planten. Zwarte nachtschade op een kinderspeelplaats kan gevaarlijke situaties geven , maar langs een bosrand geven ze geen probleem.

Door: Wim Claessens