Stroom voor wifi uit groenten en kruiden

Planten die energie opwekken voor wifi-hotspots. Vanaf dit najaar is het mogelijk in Kerckebosch Zeist. Hiervoor wordt de technologie van Plant-e gebruikt.

Het Plant-e systeem werkt op stroom die door planten wordt gegenereerd. Met behulp van elektroden worden afvalstoffen van planten omgezet in elektriciteit.

Kerckebosch is de derde locatie in Nederland waar stroom in het openbaar wordt opgewekt met het Plant-e systeem. Andere locaties zijn het Hembrugterrein in Zaandam en de KennisAs Ede-Wageningen.

In Kerckebosch wordt Plant-e ingezet om energie op te wekken voor wifi-hotspots. Evert-Jan Roelofsen, directeur van Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch: „Door het aanleggen van hotspots kunnen mensen hun mobiel opladen, surfen op het web en elkaar ontmoeten. Het gebruik van planten als producent van schone energie past bovendien bij de duurzame ambities die we hebben voor Kerckebosch.”

Groenten en kruiden
Het schoolplein van het Christelijke College Zeist (CCZ) is een van de locaties waar een wifi-hotspot wordt gevestigd. De energie wordt grotendeels geleverd door planten op het dak en groenten en kruiden aan de gevel. De toepassing van groenten en kruiden is nieuw.

Het initiatief komt van Kerckebosch, CCZ en de horecaondernemer van Binnenbos, een toekomstig ontmoetingscentrum in de wijk. Onderzocht wordt welke groenten en kruiden het beste werken in het systeem. Het gaat om een oppervlak van 100 m2.

De aanleg vindt naar verwachting in juni plaats. In september moet de eerste elektriciteit vanuit planten beschikbaar zijn.