Studiedagen chemievrij beheer

Met het komende verbod op gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verharding in het vizier, organiseert ‘Schoon Water voor Brabant’ studiedagen over chemievrij beheer. Tijdens deze dagen wordt de kennis en ervaring van vijftien Brabantse gemeenten die zijn overgeschakeld naar chemievrij beheer, gedeeld.

Naast het aanstaande verbod op verhardingen heeft staatssecretaris Mansveld van Milieu aangekondigd dat per november 2017 de chemische bestrijding in de groenvoorziening en sportvelden ook verboden wordt. De eerste studiedag op donderdag 5 maart zoomt in op chemievrijbeheer op sportvelden, de andere twee studiedagen – 10 en 19 maart – hebben verhardingen en groenvoorziening als onderwerp. De dagen zijn gratis.

Hoe kosten te verminderen?
Behalve deze drie studiedagen biedt het project Schoon Water voor Brabant, eveneens in samenwerking met ECO consult en CLM Onderzoek en Advies, op 2, 13 en 23 april een eendaagse training aan in verschillende delen van het land (Leeuwarden, Haarlemmermeer en Arnhem). Ook hier staat het delen van kennis en ervaring centraal, waarbij het verminderen van de kosten van chemievrijbeheer uitgebreid aan de orde komt. Zaken als afstemming van onkruidbeheer op veeg- en kolkbeheer, besteksvormen, maar ook slim aanbesteden en onkruidpreventie in de ontwerpfase van bestrating worden behandeld. Daarbij gaan de deelnemers op pad naar verschillende wijken die onkruidvrij beheren. De kosten voor de training, excursie en lunch bedragen inclusief btw €375.

Voor informatie over alle trainingsdagen kunt u zich wenden tot Joost Lommen van CLM Onderzoek en Advies in Culemborg. E jlommen@clm.nl of T 0345-470758.
Informatie over het project Schoon Water voor Brabant is te vinden op www.schoon-water.nl