Subsidie voor Levende Duurzame Buitenruimtes

Het ministerie van Economische Zaken gaat subsidie geven aan het projectplan Levende Duurzame Buitenruimtes. Dat heeft partner NL Greenlabel bekendgemaakt.

In mei 2013 hebben VHG, de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu en NL Greenlabel hiervoor een Green Deal gesloten. Daarmee maakten zij afspraken om de inrichting van de particuliere en openbare buitenruimtes in Nederland te verduurzamen en de biodiversiteit te bevorderen.

Om de afspraken uit de Green Deal waar te maken hebben VHG en NL Greenlabel een projectplan geschreven en een bijbehorende subsidievraag bij het ministerie van Economische Zaken ingediend.

Duurzaamheidspaspoort
In het plan zijn onderdelen van de Green Deal nader uitgewerkt, zoals:

-het ontwikkelen van een duurzaamheidspaspoort voor Levende Duurzame Buitenruimtes;
-het ontwikkelen en uitvoeren van een bewustwordingscampagne gericht op consumenten professionals en overheden;
-het ontwikkelen van een lesprogramma op basis van de principes van VHG-concept De Levende Tuin, inclusief branchecertificaat;
-het ontwikkelen en organiseren van een voorlichtingsprogramma dat bestaat uit voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen en/of workshops.

Het projectplan loopt tot 15 mei 2016. De uitvoering is van het project is inmiddels gestart.