Subsidie voor verbeteren van insectennetwerk

Provincie Friesland stelt €50.000 subsidie beschikbaar voor initiatieven die gericht zijn op het Friese Insectennetwerk. Zo wil de provincie een bijdrage leveren aan het verbeteren van de biodiversiteit en daarmee de hoeveelheid insecten en de diversiteit aan soorten. Initiatiefnemers kunnen van 27 oktober tot en met 2 november met een plan komen.

De afgelopen jaren is het aantal insecten flink achteruitgegaan. Door Hogeschool Van Hall Larenstein is een Handreiking Insectennetwerk ontwikkeld met bijbehorende Hotspotkaart. Hierbij kan men zien welke regio’s de meeste potentie hebben om het insectennetwerk te verbeteren. Ook kan men hier zien op welke manier dit het beste kan. Het is de bedoeling dat de plannen van de initiatiefnemers aansluiten bij de handreiking en de kaart. Dit kan bijvoorbeeld door de focus te leggen op de witte vlekken die op de kaart te zien zijn. Dit zijn plekken waar nog veel mogelijkheden zijn voor insecten.

Insectennetwerk
Provincie Friesland stelt €50.000 subsidie beschikbaar voor het versterken van het insectennetwerk. Foto: Provincie Friesland

Herstel van biodiversiteit

Aanvragen worden behandeld volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ en beoordeeld op basis van de Handreiking Insectennetwerk en de Hotspotkaart. Er is in totaal een bedrag van €50.000 beschikbaar. Van een ingezonden project mag maximaal 75% gefinancierd worden met deze subsidie, tot een bedrag van maximaal €24.500.

De subsidie is beschikbaar gesteld als onderdeel van het Herstelprogramma Biodiversiteit. De provincie Friesland werkt hierbij samen met meerdere Friese partijen, zoals gemeenten, natuurbeheerders en waterschap. Samen werken ze aan het herstel van biodiversiteit in Friesland.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties