Subsidieregeling praktijkleren vervangt WVA

Op 1 januari 2014 treedt de Subsidieregeling praktijkleren in werking. De nieuwe regeling geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel.

De afschaffing van de WVA maakt onderdeel uit van het Regeerakkoord en is opgenomen in het Belastingplan 2014. De Subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen.

De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De subsidieregeling richt zich vooral op kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt, bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is en op studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel.
Bedrijven kunnen subsidie aanvragen. Op de pagina ‘Kom ik in aanmerking’ leest u meer over de voorwaarden.

Informatiebijeenkomsten
In maart 2014 worden informatiebijeenkomsten georganiseerd in het land, waarbij de aanvraagprocedure wordt toegelicht. Tijdens de sessies zijn adviseurs van Agentschap NL aanwezig zijn om direct vragen te beantwoorden. Deze data worden medio januari bekendgemaakt.