’TEEB-stad gaat niet over geld verdienen’

„Nieuwe verdienmodellen zijn een praktisch antwoord op de afnemende rol van de overheid. Er is minder geld en we vinden het niet meer vanzelfsprekend dat de overheid bijna alles bepaalt. Dus moeten we het anders aanpakken.

Er is een instrument gelanceerd om dat te faciliteren: de TEEB-stad tool. De gedachte daarbij is dat ook andere partijen een belang hebben bij het openbare groen. Door de waarde daarvan zichtbaar te maken, zien zij wat hun belang is.

De ’groencollectie’ van de stad Den Haag bijvoorbeeld vertegenwoordigt een aardig kapitaal in economisch, ecologisch, cultureel en recreatief opzicht. Ze heeft ook grote waarde voor de (volks)gezondheid.

Het groenkapitaal in euro’s uitdrukken roept discussie op. Terecht. Alleen zou die niet moeten gaan over de prijsstelling (wat vaak gebeurt bij gesprekken met collega’s), maar over het inzetten van het groenkapitaal. Willen we de collectie tegen minimale kosten behouden? Of willen we haar inzetten om een bijdrage te leveren aan het leefklimaat van de stad en nemen we voor lief dat daar kosten mee gemoeid zijn?

Er zit ook een fundamentele vraag achter: is het verantwoord om het maatschappelijk gefinancierde kapitaal niet aan het publiek te tonen? Zouden de Hagenaars er begrip voor hebben als de Hollandse meesters uit de collectie – die de stad naar mijn mening zeker heeft – niet getoond zouden worden?

Het gaat naar mijn idee dus niet over geld verdienen. En ik verwacht ook niet dat de overheid met TEEB ineens veel nieuwe geldschieters vindt. Laten we beginnen met de waarde van groen te onderkennen en beschrijven. En het gesprek aangaan met de belanghebbenden. Waar zit het gemeenschappelijke belang? Hoe liggen de verantwoordelijkheden?

Zo kunnen we agenda’s verbinden en een beeld krijgen wie er kan bijdragen aan het beheer en de ontwikkeling van de groencollectie. En coalities smeden. Dat zal een belangrijke (eerste) opbrengst zijn van dit ’verdienmodel’. Pas dan ontstaat ruimte voor (mede-)investeren, financieel of anderszins.”

Jacco Schuurkamp
Beleidsmedewerker groen gemeente Den Haag en ondernemer