TEEB-tool gelanceerd in Utrecht

  Donderdag 28 november is in Utrecht de TEEB-tool gelanceerd. Met dit instrument kan de waarde van groen inzichtelijk worden gemaakt.

  De TEEB-tool is een vervolg op een eerder rekenmodel waarmee de waarde van groen kon worden berekend. Dit model bleek echter te ingewikkeld waardoor er weinig gebruik van werd gemaakt.

  Daarom is nu een website gelanceerd waarmee gemeenten, vakmensen, maar ook burgers, op eenvoudige wijze en snel inzicht kunnen krijgen in de opbrengst van investeringen in openbaar groen en natuur.

  TEEB Stad
  TEEB staat voor The Economics of Ecosystems and Biodiversity. Hieronder vallen een aantal studies waaronder TEEB Stad, waarmee inzicht wordt gegeven in de baten van groen.

  De nieuwe TEEB-tool kan gebruikt worden om gemeenten of andere betrokken partijen te laten zien wat de opbrengst is van de aanplant van bomen of de aanleg van een park of stuk natuur.

  Aan de tool wordt bijgedragen door brachevereninging voor hoveniers VHG, het ministerie van Economische Zaken, Platform31, Productschap Tuinbouw en Entente Florale (De Vitale Groene Stad).

  Lees meer over TEEB-stad in De Boomkwekerij nummer 39 van 29 november 2013.