Taskforce gewasbescherming opgericht

BSNC, de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek, heeft een taskforce gewasbescherming opgericht. Deze fungeert als klankbord voor onderzoeksbureau Tauw dat in opdracht van het ministerie van Milieu en Infrastructuur een haalbaarheidsonderzoek doet.

Tauw doet onderzoek naar de haalbaarheid van het verbod op chemische onkruidbestrijding op sport- en recreatieterreinen per november 2017. De taskforce gaat aan de hand van beschikbare documenten en de ondervindingen van de onderzoekers een standpunt formuleren.

De taskforce heeft inmiddels overleg gevoerd met sportorganisaties, overheden en brancheorganisaties als VHG, Cumela en Stadswerk. De partnerorganisaties gaan via de taskforce een gezamenlijk standpunt richting politiek naar buiten brengen.

In januari zal de Tweede Kamer, mede op basis van het haalbaarheidsonderzoek, een standpunt innemen over het kabinetsbesluit.

Petitie
Diverse organisaties, waaronder Nefyto, Belangengroep Duurzaam Onkruidbeheer en een aantal leveranciers en fabrikanten, zijn een petitie gestart om te pleiten voor een integrale aanpak van onkruid.

Volgens de organisaties gaat staatssecretaris Mansveld met het verbod op chemische onkruidbestrijding voorbij aan de opgebouwde expertise op dit gebied.