Tekentactieken reduceren kans op Lyme

Op 13 en 14 december 2016 organiseren de Wageningen Universiteit (WUR), het AMC en RIVM een tweedaags symposium Tick Tactics over natuurbeheer en het voorkomen van de ziekte van Lyme. Met verschillende strategieen kan het aantal besmettingen verminderen volgens experts.

Het is mogelijk om in de natuur het risico op de ziekte van Lyme te verkleinen. Dat kan op twee manieren: of het aantal teken verminderen, of zorgen dat mensen minder in aanraking komen met teken.

Boek

Verschillende deskundigen hebben de kennis over de levenscyclus van teken en de Borrelia-bacterie in een nieuw boek verzameld: ’Ecology and Prevention of Lyme Borreliosi’. Door alle bestaande kennis te bundelen ontstaan nieuwe inzichten en aanknopingspunten om het aantal teken in de natuur te verminderen. Zo komt bijvoorbeeld naar voren dat herten voor een belangrijk deel bepalen hoeveel teken er in een gebied voorkomen.

Interventies

Tekenbeten in de natuur tegengaan kan op twee manieren. Allereerst zijn er mogelijkheden om te zorgen dat er minder teken in gebieden voorkomen waar veel mensen recreëren (bijvoorbeeld bij picknickplaatsen of campings). Bijvoorbeeld door het weren van reeën of gebieden laten begrazen door schapen.

Belanghebbenden discussiëren op het symposium over de (on)mogelijkheden voor interventies binnen het natuurbeheer. Ook wordt het boek gepresenteerd en overhandigd aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.