Tekenwerend middel mogelijk verplicht

Er is een nieuw tekenwerend middel, permetrine. Werkgevers moeten dit wellicht aan hun medewerkers aanbieden, omdat dat in de Arbowet staat. NEN wil hiervoor een nieuwe norm in het leven roepen.

Tijdens een NEN-informatiebijeenkomst over tekenwerende kleding werd druk gediscussieerd over permetrine. Over de werking van de stof bestaat al enige duidelijkheid door onderzoek van fabrikanten en het RIVM. Over de afname van de werking bij veelvuldig gebruik, bestaan nauwelijks objectieve resultaten.

Gezondheid
De kortetermijneffecten van met permetrine geïmpregneerde kleding op de gezondheid van de drager zijn gering. De stof komt niet in het bloed en kan slechts bij overgevoeligheid problemen geven. Over de langetermijneffecten is nog weinig bekend door de prille beschikbaarheid van het product.

Als met permetrine geïmpregneerde broeken daadwerkelijk een hoger beschermingsniveau bewerkstelligen, dan is het de zorgplicht van de werkgever, voorvloeiend uit de Arbowet, om deze beschikbaar te stellen aan de werknemers.

Norm
Een Europese norm kan in zo’n geval uitkomst bieden. De werkgever kan de norm als eis stellen aan de leverancier. De werkgever is dan verzekerd van een veilig product en de leverancier weet waaraan hij moet voldoen om op de hele Europese markt te leveren.

De aanwezigen waren het er over eens dat een norm een hoop zorgen en problemen weg kan wegnemen. Veel participanten willen hun kennis en tijd inzetten om te werken aan een nieuwe norm. Als vervolg zal NEN dan ook met hen een normalisatietraject opstarten.