Tekort gemeenten en provincies loopt op

Voor 2014 verwachten de decentrale overheden gezamenlijk uit te komen op een tekort van 3,7 miljard euro. Dit ligt 0,6 miljard euro boven de overeengekomen norm. Ruim de helft van de overschrijding komt voor rekening van de provincies.

Gemeenten begroten voor 2014 het grootste tekort. Met 2,1 miljard euro is hun negatief saldo 172 miljoen euro hoger dan de norm die voor alle gemeenten samen is afgesproken.

De provincies overschrijden met een verwacht tekort van 1 miljard euro het voor hen geldende maximum echter het meest, namelijk met 364 miljoen euro. Daarmee zorgen zij voor meer dan de helft van de totale overschrijding door de decentrale overheden.

De waterschappen gaan uit van een negatief saldo van 471 miljoen euro, 42 miljoen meer dan hun norm.

Kleiner tekort 2015
Voor 2015 verwachten de decentrale overheden samen op een tekort van 2,6 miljard euro uit te komen. Dit is 1,1 miljard euro minder dan het begrote tekort voor 2014.

De gemeenten gaan ervan uit dat hun negatief saldo met 1,3 miljard euro afneemt, terwijl de provincies juist een toename verwachten met 0,2 miljard euro.