Teruglopend aantal leerlingen groene mbo

Terwijl de groenmarkt langzaam aantrekt, loopt het aantal leerlingen in de laagste niveaus van de mbo-opleidingen terug. Ook de daling van het aantal BBL’ers is zorgelijk te noemen.

Uit de actuele onderwijscijfers voor het groene mbo van Aequor blijkt dat de daling van het aantal mbo-groen leerlingen een stuk sterker is (-3%) dan voor alle mbo-sectoren (-1%).

Het totaal aantal mbo-groen leerlingen is in 2013 met 892 gedaald naar 28.085 leerlingen ten opzichte van 2012. Het aantal BBL-deelnemers in het groen is zelfs met 13% gedaald naar 8.973 leerlingen. Het aantal BOL-leerlingen daarentegen is licht toegenomen met 459 leerlingen tot 19.112.

Hieronder volgen zes grafieken die voor de verschillende niveaus het leerlingenverloop over de afgelopen zeven jaar in beeld brengen.

Lees ook het artikel in Tuin en Landschap 16/17.