Thema tuinenfestival Appeltern 2014 bekend

’Dromend van Holland’ is het thema van de vijfde editie van het festival in de Tuinen van Appeltern. Tot 1 december kunnen deelnemers een ontwerp inzenden.

Het thema is een variatie op de bekende dichtregel van Hendrik Marsman uit 1936: ‘Denkend aan Holland’. Met het werkwoord dromen wordt een extra dimensie toegevoegd. Je kan dromen van een Holland dat niet meer bestaat of nóg niet bestaat.

Het thema kan zowel letterlijk als abstract worden geïnterpreteerd, artistiek of zelfs politiek. Ontwerpers wordt gevraagd na te denken over een creatieve vertaling in een tuinvorm van dit onderwerp.

Duidelijk herkenbaar
Iedereen kan in principe een ontwerp indienen, tuinontwerpers en tuinarchitecten maar ook vormgevers, designers of kunstenaars. De belangrijkste voorwaarde is dat de tuin een afmeting van tien bij tien meter moet hebben, dat het thema ‘Dromend van Holland’ als motief duidelijk herkenbaar is en dat het gehele ontwerp een tuinsfeer uitstraalt.

Financiering
Van de inzenders wordt gevraagd om een plan in te dienen over de financiering en sponsoring van hun product. Belgische inzendingen zijn nadrukkelijk ook van harte welkom. Inzendingen dienen vóór 1 december 2013 te worden ingestuurd via het secretariaat van De Tuinen van Appeltern: info@appeltern.nl. Nadere informatie en de voorwaarden te vinden op de site van De Tuinen van Appeltern.