Tien groene wanden in tien scholen in Haarlemmermeer

Vrijdag 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, vond in Haarlemmermeer de start plaats van het project ‘Groene wanden in de klas’. Hiermee is tevens het startsein gegeven voor een onderzoek naar de effecten van planten in de klas.

Luchtkwaliteit in klaslokalen is een groot probleem. Scholen hebben vaak verouderde luchtfilteringsystemen en het aantal leerlingen per klaslokaal is toegenomen. Onderzoek heeft aangetoond dat er een directe relatie is tussen luchtkwaliteit en leerprestaties. Dit project wil laten zien dat een plantenwand in de klas voor scholen een betaalbare en effectieve oplossing is om de luchtkwaliteit te verbeteren.

De gemeente Haarlemmermeer wil dat scholen duurzaam, gezond en groen zijn. Wethouder John Nederstigt: „Samen met scholen willen we werken aan verduurzaming. Met dit project maken we groen in de klas voor scholen toegankelijker samen met ouders, bedrijven, studenten en schoolbesturen.”

Onderzoek
Tijdens het project onderzoeken prof. dr. Agnes van den Berg en prof. dr. Bert van Duijn van Fytagoras, samen met vier stagiaires van het Wellant College via het Groen onderwijscentrum, de kwalitatieve en kwantitatieve effecten van het plaatsen van een plantenwand in de klas. Naast metingen van de luchtkwaliteit en testen van bijvoorbeeld de houdbaarheid van de planten, nemen de studenten enquêtes af onder leerkrachten en leerlingen.

Elektriciteit uit planten
Om de leerlingen bewuster te maken van duurzaamheid en van wat planten doen, geeft het project de leerkrachten ook lesmateriaal. Ze zijn zelfs de eersten die gaan werken met het bijzondere lespakket dat het bedrijf Plant-e beschikbaar stelt. Hiermee kunnen de leerlingen elektriciteit opwekken uit levende planten.

Initiatiefnemers
Het project ‘Groene wanden in de klas’ is een initiatief van de gemeente Haarlemmermeer, FloraHolland, Greenport Aalsmeer, Stadsregio Amsterdam en Into Green. Het is de bedoeling dat de ervaringen van dit project leiden tot een systeem dat ook voor andere scholen bruikbaar is. Into Green zal laten zien hoe andere scholen net zulke plantenwanden kunnen aanschaffen via bijvoorbeeld crowdfunding.

Wethouder John Nederstigt van Duurzame Economische Ontwikkeling, Innovatie en Onderwijs, onthult het tiende exemplaar van de groene wanden die de afgelopen weken in tien basisscholen in Haarlemmermeer zijn geplaatst.