Tinde van Andel benoemd op Clusiusleerstoel

    Dr. Tinde van Andel is per 1 september benoemd als bijzonder hoogleraar voor de Geschiedenis van Botanie en Tuinen bij de Universiteit Leiden. Deze leerstoel, uniek in Nederland, is ingesteld door de Clusiusstichting.

    De bijzonder hoogleraar zal zich richten op het onderzoek naar de ontwikkelingen van de toegepaste en fundamentele botanie, in het bijzonder naar planten en hun gebruik zoals vastgelegd in historische herbaria tussen de 16e en 19e eeuw. Ook is zij betrokken bij de jaarlijkse Clusiuslezingen.
    Professor van Andel studeerde biologie en promoveerde in 2000 aan de Universiteit Utrecht. Zij is nu werkzaam aan het Naturalis Biodiversity Center in Leiden en heeft een aanstelling als buitengewoon hoogleraar etnobotanie aan Wageningen University.

    Bron: Clusiusstichting
    Foto: Christel Schollaardt