Toelating Calypso Pro ingetrokken

De toelating voor Calypso Pro is per 1 september 2013 ingetrokken door toelatinghouder Bayer CropScience. Dat heeft het Ctgb bekend gemaakt.

Calypso Pro (12922 N) is een insectenbestrijdingsmiddel voor professionele gebruikers. Het middel wordt ondermeer gebruikt in openbaar groen voor bestrijding van bladluizen.

Het Ctgb heeft een aflevertermijn vastgesteld tot 1 maart 2014 en een opgebruiktermijn tot 1 januari 2015.

Calypso is een middel op basis van thiacloprid dat deel uitmaakt van de groep neonicotinoïden. Deze middelen worden in verband gebracht met bijensterfte.

Drie middelen uit deze groep zijn onlangs voor twee jaar verboden door de Europese Commissie.