Toelating Roundup ingeperkt bij herbeoordeling

  Het Ctgb heeft een herbeoordeling uitgevoerd van onkruidbestrijdingsmiddel Roundup van Bayer op basis van glyfosaat. De maximale dosis van veel toepassingen wordt verlaagd. Ook vervalt een aantal toepassing zoals pleksgewijs spuiten in openbaar groen en particuliere tuinen.

  Roundup (6483 N) mag nog wel worden gebruikt in openbaar groen en particuliere tuinen door middel van aanstrijken. Ook mag het middel gebruikt worden in de bosbouw door middel van spuiten tegen Amerikaanse vogelkers.

  Stobbenbehandeling door middel van aanstrijken in openbaar groen en particuliere tuinen is ook toegestaan voor professioneel gebruik. De behandeling van stobben van bomen en struiken in diverse gewassen door middel van spuiten komt te vervallen.

  Roundup Concentraat PA

  Roundup Concentraat PA (16308 N) op basis van pelargonzuur heeft overigens juist een toelating gekregen van het Ctgb voor niet-professioneel gebruik in sierbeplanting, open verhardingen, halfopen verhardingen, dichte verhardingen en onverharde terreinen. Toelatingshouder is Evergreen Garden Care Belgium.

  De toelating van Roundup Huis & Tuin (10099 N) op basis van glyfosaat, eveneens van Evergreen Garden Care, is ingetrokken per 31 december 2021. De opgebruiktermijn loopt tot 1 januari 2023.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties