Toelating verleend voor Pistol Flex

Het Ctgb heeft een toelating verleend voor Pistol Flex. Het middel wordt toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel in openbaar groen.

Pistol Flex is een middel op basis van de werkzame stoffen diflufenican en iodosulfuron-methyl. Het middel wordt toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel op openbaar groen (met uitzondering van grasvegetatie), permanent onbeteeld terrein (met uitzondering van halfopen en gesloten verhardingen) en particuliere tuinen (met uitzondering van grasvegetatie, halfopen en gesloten verhardingen). Het betreft een middel voor professioneel gebruik.

Mieren
Het Ctgb heeft ook een toelating verleend aan AMP 2 MG. Dit is een middel voor bestrijding van mieren, met uitzondering van tropische mieren. Het betreft een middel voor niet-professioneel gebruik.

Tegelijk is per 31 oktober de toelating ingetrokken voor diverse soorten mierenlokdoos, waaronder Mierenlokdoos (13313 N), Luxan Mierenlokdoos (14190 N), Mirazyl Box (13800 N) en Mierenlokdoos Natria (13392 N).