Toelating voor middel op basis glyfosaat

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft een toelating verleend voor Clinic Ace. De toelating van dit middel op basis van glyfosaat is tot stand gekomen via zogenoemde wederzijdse erkenning.

Clinic Ace wordt toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel op diverse terreinen, als doodspuitmiddel voor gras en als middel voor de behandeling van uitlopers van bomen en struiken en van stobben van afgezaagde bomen en struiken. Het gaat om een middel voor professioneel gebruik.

Ingetrokken
Het Ctgb heeft van enkele middelen de toelating ingetrokken. Dat geldt voor ROSACUR SPRAY (12693 N). Dit is een middel op basis van de werkzame stof tebuconazool. Het middel is uitsluitend toegestaan voor niet-professioneel gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in siergewassen in de tuin. De toelating is per 28 februari 2014 ingetrokken op verzoek van de toelatinghouder. Er is een aflevertermijn tot 1 september 2014 en een opgebruiktermijn tot 1 september 2015 vastgesteld.

Ook de toelating voor Pokon Schimmel Stop (12768 N) is per 28 februari 2014 ingetrokken. Er is een aflevertermijn tot 1 september 2014 en een opgebruiktermijn tot 1 september 2015 vastgesteld.
Dit middel is eveneens uitsluitend toegestaan voor niet-professioneel gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in siergewassen in de tuin.