Toelating voor mierenpoeder en algenbestrijdingsmiddel

Het Ctgb heeft twee nieuwe middelen toegelaten die in de tuin kunnen worden toegepast. Het gaat om een mierenpoeder en een middel tegen algen in vijvers.

Het Ctgb heeft een toelating verleend aan Sprigone Mierenpoeder op basis van de werkzame stof diatomeeënaarde. Het middel is bedoeld ter bestrijding van mieren (met uitzondering van tropische mieren) binnen- en buitenshuis. Het gaat om een middel voor niet-professioneel gebruik.

Ook is een toelating verleend aan Colombo Algisin op basis van de werkzame stof monolinuron. Dit middel kan gebruikt worden ter bestrijding van draadalgen in vijvers. Ook dit is een middel voor niet-professioneel gebruik.