Toename aantal meldingen bomenkap bij NVWA

Het aantal meldingen bij de NVWA door burgers van bomenkap en verstoring van leefgebieden is in 2013 met ruim 14% toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit het Jaarverslag over 2013 van de NVWA.

In de top 10 van meldingen door burgers en organisaties komt het melden van bomenkap en verstoring van leefgebieden daarmee op nummer 5.

In totaal kreeg de NVWA in 2013 704 meldingen op dit gebied tegen 615 in 2012. Het is niet duidelijk waar de stijging door wordt veroorzaakt.

Mogelijk heeft het te maken met de bekendheid van de NVWA. Ook is de organisatie, een fusie van de Voedsel- en Warenautoriteit, Algemene Inspectiedienst en de Plantenziektenkundige Dienst, actiever op sociale media.

In totaal ontving de NVWA in 2013 14.773 meldingen van burgers en organisaties tegen 12.958 in 2012. Grootste aantal meldingen was van verwaarlozing van landbouwdieren (2226 keer).