Trendy beplantingsprojecten dingen mee naar Gelderse prijs

Bufferstroken met notenbomen, een voedselbos en een bosje met inheemse soorten behoren tot de genomineerden voor de tweejaarlijkse Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit.

Tot en met 14 december 2020 kan iedereen stemmen op een van de 20 genomineerde projecten in provincie Gelderland. De prijs bestaat uit €10.000 om het winnende project verder te verbeteren.

Een van de genomineerde projecten is Bufferstroken 2.0. In dit project worden stroken van agrarische ondernemers langs watergangen beplant met (noten)bomen en -struiken. Doel is emissie naar oppervlaktewater te verminderen. De aanplant kan ook neveninkomsten opleveren ofwel notenoogst.

Daarnaast is voedselbos Ketelbroek genomineerd, waarbij een akker is omgevormd tot een bos dat landschappelijke kwaliteit, natuurherstel en waterberging combineert met een agrarisch verdienmodel: ook hier kunnen boeren oogsten.

Een ander genomineerd project is Tiny Forest in Gelderland, een klein bosje (circa 200 m2) met inheemse soorten dat geschikt is voor gebieden waar weinig groen en veel bebouwing aanwezig is. In Gelderland zijn nu vijf Tiny Forests gerealiseerd. Het concept is volgens de projectleiding toepasbaar in alle gemeenten.

Foto: Tiny Forest Gelderland

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties