Trillingsonderzoek VHG: Maaimachines verder verbeteren

VHG heeft woensdag op GroenTechniek Holland de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar lichaamstrillingen op zelfrijdende maaimachines.

Sinds 2005 geldt een Europese richtlijn die grenzen stelt aan de maximale dosis trillingen waaraan een medewerker per dag mag blootstaan. Dit houdt in dat medewerkers slechts beperkt op een zelfrijdende maaimachine mogen rijden.

De huidige norm voor het werken op zelfrijdende maaimachines is gebaseerd op een trillingsonderzoek dat in 2005/2006 is uitgevoerd. Doel van het huidige onderzoek is om na te gaan of de maaimachines dusdanig zijn verbeterd dat de trillingsbelasting is verminderd.

Blootstelling
Deze vraag kon onderzoeker Huub Oude Vrielink van ErgoLab nog niet volmondig met ‘ja’ beantwoorden. „Qua blootstelling aan trillingen is er vergeleken met het onderzoek uit 2006 niet veel veranderd. Om gezond te kunnen werken, moeten maaimachines trillingstechnisch nog verder worden verbeterd.”

Volgens Oude Vrielink is er wel verbetering gemeten. „Als chauffeurs het maaiwerk rustig en beheerst uitvoeren, wordt een aanzienlijke vermindering van de blootstelling aan trillingen bereikt. Ook blijkt dat de maaimachines van tegenwoordig betere luchtgeveerde stoelen hebben, die voor een goede demping zorgen.”

Leveranciers
In oktober bespreken de partijen de onderzoeksresultaten en wordt overleg gevoerd met de commissie die zich bezighoudt met de Arbocatalogus Hoveniers & Groenvoorzieners.

Namens de werkgevers reageerde Jan Batenburg gematigd positief op de uitkomsten: „Er is nog niet voldoende bewezen dat we medewerkers voldoende gezond op een maaimachine kunnen laten werken. De blootstelling aan trillingen is wel verbeterd, daar ben ik blij mee. Voor de leveranciers is dit een kans om de machines verder te ontwikkelen. Daar gaan we samen met de sociale partners voor.”