Tuin en Landschap Tussentijdse wijziging cao hoveniers

Tussentijdse wijziging cao hoveniers

0

Onlangs hebben sociale partners overeenstemming bereikt over een tussentijdse wijziging van de Cao hoveniersbedrijf in Nederland. Met deze wijziging willen partijen ervoor zorgen dat de cao goed aansluit bij de praktijk en de wet- en regelgeving.

Na de introductie van het Jaarurenmodel is gebleken dat er nog enkele onduidelijkheden zijn. Dit wordt nu verhelderd en aangescherpt. Zo wordt opgenomen dat de Jaarurennorm bereikt wordt door een gemiddelde werkweek van 37 uur. Ook wordt toegevoegd dat de werkgever een inzichtelijke registratie van de saldi moet bijhouden.

Bij sommige bedrijven is sprake van een jaarrooster van meer dan de jaarurennorm van 1.930 uur. Dit kan niet voor de duur van een jaar vooruit definitief worden vastgesteld. Er moet vanuit de werkgever en werknemer rekening gehouden worden met eventuele onwerkbaar weer dagen.

Mocht achteraf op het afrekenmoment (31 maart) blijken dat er meer dan 1.930 uur door de werknemer is gewerkt, dan dient conform artikel 23 afgerekend te worden. Afgesproken is dat partijen medio 2015 het Jaarurenmodel zullen evalueren.

Afboeken verlof
Het uitgangspunt voor de berekening van enkele verlofuren of een halve dag verlof, is dat er toegewerkt wordt naar de standaard waarde van 7,4 uur (behalve als conform artikel 24 verlof volgens rooster wordt gewaardeerd). Dit geeft de volgende voorbeelden:

Schermafbeelding 2015 01 29 om 13.26.41

Regeling Gelegenheidsarbeid
De regeling is inmiddels afgeschaft. Er wordt geen vervangende regeling opgenomen.

Definities
Er is een nieuwe definitie van het loonbegrip BTER-loon. Agrarisch breed is besloten om deze definitie in alle cao’s te wijzigen. In alle cao’s komt dezelfde tekst te staan, waarin duidelijk omschreven wordt over welke loonbestanddelen de werknemer pensioen opbouwt.