Tweede Kamer akkoord met Wet Werk en Zekerheid

Werknemers met flexibele contracten kunnen eerder doorstromen naar een vast contract, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een transitievergoeding, en de WW richt zich meer op werk.

Deze maatregelen vormen de kern van het voorstel Wet Werk en Zekerheid van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat dinsdag in de Tweede Kamer is aangenomen.

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft besloten de wijziging van de zogenoemde ketenbepaling met een jaar uit te stellen. Die wijziging houdt in dat werknemers niet na drie jaar, zoals nu, maar al na twee jaar aanspraak kunnen maken op een vast contract. Dit om te voorkomen dat werknemers te lang op opeenvolgende tijdelijke contracten voor dezelfde werkgever werken.

Ontslag
De preventieve ontslagtoets blijft en er komt een vast voorgeschreven route: ontslag om bedrijfseconomische reden en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV en ontslag om persoonlijke redenen gaat via de kantonrechter.

Transitievergoeding
Alle werknemers krijgen na een arbeidsovereenkomst van ten minste twee jaar recht op deze vergoeding die gebruikt kan worden voor scholing en om over te stappen naar een andere baan of een ander beroep.
Voor kleine bedrijven komt een overgangstermijn, zij mogen tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen als zij personeel gedwongen moeten ontslaan vanwege een slechte financiële situatie. De vergoeding wordt maximaal €75.000 en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan €75.000 per jaar.

WW
De maximale duur van door de overheid betaalde WW wordt van 1 januari 2016 tot 2019 stapje voor stapje teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen in de cao afspraken maken om de WW-uitkeringen na 24 maanden – tot 38 maanden – zelf te betalen.

Het wetsvoorstel wordt vervolgd in de Eerste Kamer.