Tweede Kamer neemt Participatiewet aan

  Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer heeft donderdag ingestemd met de Participatiewet. De wet heeft tot doel mensen met een beperking meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt.

  De komende jaren komen er bij bedrijven 100.000 extra banen en nog eens 25.000 bij de overheid, die bestemd zijn voor mensen die vanwege een beperking niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen.
  Staatssecretaris Klijnsma is blij met de brede steun voor de Participatiewet: „Het is fijn dat er nu eindelijk duidelijkheid is. Vooral voor de mensen die het betreft en ook voor de gemeenten die een belangrijke rol krijgen bij de uitvoering.”

  Eén regeling

  Met ingang van volgend jaar valt iedereen die kan werken maar niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen onder één regeling. Nu is dat nog verspreid over drie regelingen: de WWB (de Wet werk en bijstand), de Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en mensen met arbeidsvermogen in de Wajong.
  De huidige Wajongers worden beoordeeld op hun arbeidsvermogen en blijven in de Wajong. Mensen die nu al beschut werken bij een sociale werkvoorziening houden hun bestaande rechten en plichten.

  Geparkeerd

  Wanneer ook de Eerste Kamer instemt, treedt de Participatiewet op 1 januari 2015 in werking. Staatssecretaris Klijnsma: „Mensen met een beperking zijn te lang ‘geparkeerd’ in een uitkering of geïsoleerd geraakt van onze arbeidsmarkt. Iedereen moet de kans krijgen volwaardig mee te doen. Bij voorkeur in een reguliere baan.”

  Bron: Tuin en Landschap