Tweede Kamer wil totaalverbod neonicotinoïden

De Tweede Kamer wil een totaalverbod op gewasbeschermingsmiddelen die neonicotinoïden bevatten. Een kamermeerderheid stemde dinsdag voor moties van de Partij voor de Dieren voor een nationaal verbod op het gebruik in de landbouw en verkoop aan particulieren.

Een meerderheid van PvdA, SP, GroenLinks, D66, 50+ en PVV schaarde zich achter twee moties van Esther Ouwehand, waardoor het verbod in Nederland voor álle neonicotinoïden moet gaan gelden.
Ouwehand: „Dit is een grote doorbraak in de strijd tegen de bijensterfte. Vandaag neemt de Tweede Kamer echte maatregelen om de bijen en de volksgezondheid te beschermen.”

Bij-vriendelijk bermbeheer
Dinsdag werd eveneens een motie aangenomen die Ouwehand samen met Gerard Schouw van D66 indiende voor bij-vriendelijk natuur- en bermbeheer. In deze motie worden terreinbeheerders, gemeenten en provincies opgeroepen om te komen tot ecologisch en bij-vriendelijk natuur- en bermbeheer.
Volgens de motie is een van de oorzaken van bijensterfte het gebrek aan voldoende gevarieerd voedsel. Dit zou een gevolg zijn van het klepelen van bermen en het te vroeg knotten van wilgen.