Tweede plek BPL als duurzaam pensioenfonds

Het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) is op de tweede plek geëindigd in een onderzoek naar verantwoord beleggingsbeleid van pensioenfondsen. Dit onderzoek wordt gehouden onder de vijftig grootste pensioenfondsen in Nederland.

In het onderzoek werden vragen gesteld over beleid, implementatie en verantwoording. Dit jaar werd voor het eerst gevraagd naar de manier waarop de besturen hun invloed uitoefenen op verantwoord beleggen.

Ook werden er vragen gesteld over hoe deelnemers geïnformeerd worden over dit onderwerp. BPL scoorde zeer goed op deze onderwerpen.

BPL wordt als positief voorbeeld genoemd voor andere fondsen. Vooral omdat het onderwerp ‘verantwoord investeren’ op de agenda staat bij de informatiebijeenkomsten. Deelnemers kunnen over dit onderwerp dus echt in gesprek met de bestuurder.