Uitvoeringsrichtlijn beheer groen erfgoed ligt ter inzage

Onder leiding van de ERM (Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg) heeft een werkgroep van hoveniers en opdrachtgevers een uitvoeringsrichtlijn opgesteld voor het onderhouden van groen erfgoed. Dit werkdocument ligt tot 4 september ter inzage.

In de werkgroep zijn onder meer de Erfgoedhoveniers, het Gilde van Tuinbazen, de Vakgroep Groen Erfgoed en Groenwacht Nederland vertegenwoordigd.

Beheren beplantingen
Het grootste deel van de richtlijn (URL) bestaat uit de beschrijving van het hovenierswerk bij het onderhouden van beplantingen. Het gaat dan om bomen en boselementen, heesterbeplantingen, hagen, topiaria en berceaus, boomgaarden en fruitcollecties, borders, kuipplanten, historische gazons en grasland en stinzenvegetaties.

Een opdrachtgever kan met de URL aangeven op welke manier hovenierswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. De hovenier kan de URL gebruiken om zijn offerte doelgerichter op te stellen, daarnaast vindt hij praktische aanwijzingen voor de uitvoering van het werk.

Kwaliteitseis bij BRIM-subsidie
Tot 4 september ligt de URL ter inzage. Reacties kunt u sturen naar secretariaat@stichtingerm.nl. De uitvoeringsrichtlijn treedt naar verwachting 1 november 2015 in werking. Vanaf 1 januari 2016 zal de Rijksdienst Cultureel Erfgoed de URL hoogstwaarschijnlijk hanteren als kwaliteitseis bij het toekennen van BRIM-subsidies.