Uitzonderingen op verbod chemische onkruidbestrijding

Het verbod voor chemische onkruidbestrijding op verhardingen blijft staan. Voor sport- en golfterreinen, recreatieterreinen, siertuinen en bestrijding van plaagorganismen blijft een uitzondering mogelijk. Dat schrijft staatssecretaris Mansveld van Milieu in een brief aan de Tweede Kamer.

In haar brief van 3 september vorig jaar zegde Mansveld toe om te laten onderzoeken of het voorgestelde verbod op chemische onkruidbestrijding haalbaar was. Uit onderzoek van Tauw blijkt nu dat niet-chemische bestrijding ‘redelijkerwijs mogelijk is’.

Uitzondering vormt de bestrijding van plagen zoals eikenprocessierups of Amerikaanse vogelkers. Ook wordt een uitzondering gemaakt voor recreatiebedrijven, sport- en golfterreinen en siertuinen zoals een rosarium. Het oorspronkelijke verbod van november 2017 blijkt hier niet haalbaar.

Innovatieagenda
Om het aantal uitzonderingen binnen enkele jaren tot een absoluut minimum te reduceren, gaat de staatssecretaris een Innovatieagenda uitvoeren samen met betrokken organisaties. Ook worden Green Deals gesloten en wordt een kennisplatform opgericht.

Er komt ook een uitzondering voor middelen op basis van laagrisicostoffen. Deze vallen niet onder het verbod.

Lees hier de brief en onderzoeken