UvW vreest fouten door wijzigingen Aanbestedingswet

De Unie van Waterschappen (UvW) vreest dat wijzigingen in de Aanbestedingswet zullen leiden tot fouten en juridische kosten. De UvW heeft haar bezorgdheid bij Tweede Kamerleden geuit.

De evaluatie van de Aanbestedingswet 2012 en de implementatie van de Europese Aanbestedingsrichtlijn vallen ongelukkigerwijs precies samen. Deze twee trajecten hebben veel met elkaar te maken, maar worden door het ministerie van Economische Zaken niet aan elkaar gekoppeld.

Doordat deze twee trajecten niet met elkaar zijn verbonden, is de kans reëel dat bedrijven, het Rijk en decentrale overheden in korte tijd te maken krijgen met twee wetswijzigingen. Dit is voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers een groot probleem.

Fouten
Het doorvoeren van de verschillende wetswijzigingen in korte tijd betekent hoge kosten voor opleidingen en trainingen, en een grote kans op fouten en onduidelijkheden. Deze fouten kunnen leiden tot aanbestedingen die verkeerd lopen. Dit brengt ook weer hoge kosten met zich mee voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.

Op 19 november spreekt de Tweede Kamer met minister Kamp over aanbestedingen tijdens het Algemeen Overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering.