VHG: ‘Focus op lage lasten en banen’

Het kabinet moet alles op alles zetten om de banenmotor op gang te houden. De lasten voor het bedrijfsleven moeten zo laag mogelijk blijven en het consumentenvertrouwen moet worden hersteld. Dat schrijft VHG in reactie op de Miljoenennota.

Het kabinet wil aan de hand van verschillende akkoorden hervormingen doorvoeren. VHG juicht het toe dat het kabinet deze hervormingen in samenwerking met sociale partners en maatschappelijke organisaties wil realiseren.

VHG gaat een actieve rol spelen bij de uitvoering van het Energieakkoord, maar ook het Sociaal Akkoord en het Bouw- en Woningmarktakkoord raken de hoveniers- en de groenvoorzienersbranche.

Banen
Ondernemers moeten de ruimte krijgen om te kunnen ondernemen, zodat zij nieuwe banen kunnen scheppen. VHG is dan ook positief over de sectorbenadering van minister Asscher. Vanuit de hoveniers- en groenvoorzienersbranche wordt inmiddels gewerkt aan een sectorplan, waarin scholing en baanbehoud centraal staat.

Bovendien is VHG zeer geïnteresseerd in uitwerking van de plannen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De hoveniers- en groenvoorzienersbranche heeft hiermee veel ervaring en zou een voorbeeldrol kunnen vervullen. VHG trekt hierin samen op met Cedris, de branchevereniging van de sociale werkvoorziening.

Btw-maatregel
VHG pleit sterk voor voortzetting van de tijdelijke lage btw. Deze regeling komt per 1 maart 2014 te vervallen.

In de Miljoenennota staat dat het kabinet de huidige tijdelijke maatregel wil vastleggen in wetgeving. Of dit een opening tot voorzetting biedt, moet blijken bij de behandeling van het Belastingplan.