VHG ondertekent Green Deal Groene Daken

Op woensdag 10 september wordt tijdens de Nationale Groendag in Groningen de Green Deal Groene Daken bekrachtigd. Ondertekenaars zijn staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken, directeur Leven op Daken Erik Steegman, en VHG-directeur Egbert Roozen.

Groene daken (begroeide gebruiksdaken) bieden voordelen en kansen om ecosystemen te versterken in de gebouwde omgeving. De Green Deal Groene Daken stimuleert het meer toepassen van groene daken.

Gezamenlijk proces
Tijdens haalbaarheidsgesprekken voor de Green Deal is een aantal suggesties naar voren gekomen om aanleg van groene daken te stimuleren, zoals korting op de rioolheffing en opstalverzekering, of een onderling verdienmodel met een bank. Met de TEEB-methodiek worden de baten van het groene dak zichtbaar en eventueel verrekenbaar gemaakt.

Doel van het gezamenlijke proces is ook om knelpunten omtrent groene daken te signaleren en adresseren. Zo wordt, naast het maatschappelijk verdienmodel, samengewerkt aan een stimulerende context voor het toepassen van groene daken.

Pilots
De voorstellen voor het maatschappelijk verdienmodel worden uitgewerkt en getoetst met behulp van pilots. Deze pilots worden in de loop van het traject gezamenlijk vastgesteld. Het kan gaan om koopwoningen, een kantoor, een ziekenhuis of bijvoorbeeld huurwoningen. De aanleg van de groene daken zelf valt buiten de scope van dit traject.