VHG pleit voor voortzetting lage btw-tarief

De VHG dringt in een brief aan de Tweede Kamer-fracties en het kabinet aan op voortzetting van het lage btw-tarief op hoveniersdiensten. Volgens de VHG draagt het lage btw-tarief bij aan vergroening van particuliere tuinen.

De VHG schrijft in een brief aan alle fracties in de Tweede Kamer en aan staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) en Wiebes (Financiën) dat de tijdelijke lage btw „een bijzonder welkome steun in de rug is geweest om de ‘economische winter’ door te komen”.

Volgens de VHG heeft 78% van de hoveniers meer verzoeken om offertes gekregen als gevolg van de lage btw. Verder heeft 84% meer opdrachten van particulieren ontvangen en 82% van de bedrijven heeft meer omzet gerealiseerd.

De VHG pleit er in de brief dan ook voor om de tijdelijke lage btw op hoveniersdiensten na 1 juli voort te zetten. „De doelstelling moet nu zijn om hiermee een krachtige impuls aan de vergroening en verduurzaming van particuliere tuinen te geven en hiermee tegelijkertijd maatschappelijke doelstellingen op het gebied van leefklimaat, biodiversiteit en gezondheid te realiseren.”