VHG positief over maatregelen Prinsjesdag

De regeling van de tijdelijke lage btw op hoveniersdiensten wordt verlengd tot 1 juli 2015. Dat is voor de hoveniers- en groenvoorzienersbranche het meest in het oog springende nieuws van Prinsjesdag.

Ook al heeft de regeling een looptijd van een halfjaar, toch vindt VHG de verlenging een positief resultaat voor de branche. VHG-directeur Egbert Roozen: „De lage btw valt bijzonder positief uit voor de bedrijven in onze branche. Het levert werk en banenbehoud op. In de Miljoenennota staan nog meer belangrijke onderwerpen voor hoveniers- en groenvoorzienersbedrijven. Er is de komende tijd volop werk aan de winkel voor VHG om ook onze branche van die economische groei te laten profiteren.”

Gevolgen groene ondernemers
Naast de lage btw zijn onder andere de volgende punten interessant voor de hoveniers- en groenvoorzienersbranche:

– de werkkostenregeling wordt vanaf 2015 definitief verplicht ingevoerd voor werkgevers;
– in 2015 wordt de verplichting tot betaling van vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen voorbereid;
– de voorgenomen beperking van de zelfstandigenaftrek voor 2015 wordt niet doorgevoerd;
– voor de MKB Innovatieregeling Topsectoren blijft in 2015 €30 miljoen gereserveerd.
Daarnaast wordt er een Toekomstfonds opgericht voor de financiering van innovatieve en snelgroeiende MKB-bedrijven en voor fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek;
– er komen maatregelen om het eigen vermogen van mkb-ondernemingen te versterken. Het kabinet denkt daarbij aan de mogelijkheid van achtergesteld vermogen;
– er zijn middelen gereserveerd voor een excellentieprogramma in het mbo-onderwijs, bedoeld voor het opzetten van meester/gezel trajecten;
– de nieuwe Omgevingswet wordt vereenvoudigd, zodat ondernemers sneller kunnen inschatten welke investeringen het omgevingsrecht aan hen stelt;
– er komt een derde tranche sectorplannen, die zich vooral richt op werk-naar-werkactiviteiten en met voorrang naar intersectorale mobiliteit;
– in 2015 wordt de Aanbestedingswet geëvalueerd. Hierbij zal bijzondere aandacht zijn voor de toegang van het mkb tot overheidsopdrachten en de toepassing van de wet door aanbestedende diensten;
– daarnaast zal de Wet Markt en Overheid worden geëvalueerd waarmee inzichtelijk wordt gemaakt in hoeverre gemeenten en andere overheden oneerlijke concurrentie aangaan met ondernemers.

Bron: VHG